Prawie 5 000,00 zł dla gminy Krapkowice na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice w roku 2022".

Dnia 13 października br. zakończono prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Krapkowice.

W tym roku na podstawie złożonych wniosków, zdemontowano i unieszkodliwiono azbest z przeszło 800 m2 powierzchni dachów o łącznej masie około 12 ton.

Na zadanie to gmina Krapkowice pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 287,44 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 287,44 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 4 574,88 zł.