Grant "Dostępny samorząd"

logo 1 góra strony.jpeg

Gmina Krapkowice realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w budynkach Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach poprzez dostosowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Łączna wartość dofinansowania wynosi 233 700,00 zł w tym:

- 196 962,36 kwoty dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 84,28 % kwoty powierzonego grantu,

- 36 737,64 ze środków dotacji celowej co stanowi 15,72% kwoty powierzonego grantu,

 

Realizatorem zadnia jest Gmina Krapkowice. Celem zadania jest uzyskanie znaczącej poprawy dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie usunięcia barier architektonicznych oraz komunikacyjno-informacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizowany zostanie szereg usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami
w tym m.in.:

  • budowa dwóch pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy I budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wraz z budową stanowiska postojowego, wymiana stolarki drzwiowej i remont pomieszczenia wiatrołapu
  • zakupem pętli indukcyjnych, lup optycznych ora krzeseł ewakuacyjnych
  • wymiana tablic informacyjno-nawigacyjnych,
  • stworzenie dostępnej strony www Urzędu zgodniej ze standardem WCAG 2.1
  • usługi doradcze z zakresu dostępności.

„Dostępny samorząd – granty” jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PFRON1.jpeg