Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Zawiadamiam, że w związku z trwającym naborem wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Krapkowice będzie mogła ubiegać się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Jednocześnie informuję, że jest to już ostatni konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Opolu, w którym można wziąć udział.

Mając na uwadze powyższe informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest upływa dnia 22 listopada 2022 roku o godz. 15:30. Wnioski są dostępne na stronie internetowej: www.krapkowice.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, parter), w którym należy je składać.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do złożenia wniosku.

 

                                                             Burmistrz Krapkowic

                                                                  Andrzej Kasiura

 

Do pobrania:

PDFwniosek-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-2022-r.pdf (279,17KB)

DOCwniosek-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-2022-r.doc (147,50KB)