Zakończenie miesiąca seniora

Z końcem października kończy się również krapkowicki „Miesiąc Seniora”, który od kilku lat na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń dla najbardziej doświadczonych mieszkańców naszej gminy. W organizacje wszystkich wydarzeń było zaangażowanych wiele instytucji kultury oraz organizację zrzeszające seniorów, których przedstawiciele wzięli udział w uroczystości.

Październikowe dni były wypełnione spotkaniami, warsztatami artystycznymi, wykładami oraz spotkaniami w formie zajęć ruchowych, czy to na basenie, czy podczas warsztatów tańca i jogi. Każdy z seniorów na pewno mógł znaleźć coś dla siebie.

W środę 26 października odbyło się oficjalne zakończenie „Miesiąca Seniora”. Na scenie Krapkowickiego Domu Kultury zaprezentowali się….właśnie seniorzy w koncercie „Senior też ma talent”. Występy wokalne, muzyczne oraz taneczne umiliły wszystkim przybyłym czas podczas uroczystości. Na koniec, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla oraz Naczelniczka Wydziału Oświaty i Kultury Jolanta Myśluk złożyli podziękowania wszystkim zaangażowanym instytucjom:

 

- Gminna Rada Seniorów

- Forum Seniorów Województwa Opolskiego

- Uniwersytet III Wieku

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Turystyczne

- Stowarzyszenie Twórców i Artystów „Pasja”

- Dom Dziennego Pobytu „Fantazja” w Krapkowicach

- Klub Seniora w Kórnicy

- Klub Seniora w Dąbrówce Górnej

- Nieformalna Grupa Seniorów „Kreatywne Umysły”

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

- Krapkowicki Dom Kultury

- Pływalnia Delfin w Krapkowicach

 

- Kolejny raz udało się zorganizować szereg różnych zajęć dla seniorów, którzy jak widać na co dzień również się integrują, organizują i spędzają razem czas. Optymistyczne jest to, że w naszej gminie działa tak wiele inicjatyw zrzeszających właśnie tych, którzy swym doświadczeniem życiowym górują nad pozostałymi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również w październiku będziemy się spotykać w ramach dni poświęconych naszym seniorom. – mówił Burmistrz Kasiura.