Trzeci tydzień miesiąca seniora

Zajęcia Decoupage 

 

 

Tai Chi na Rynku

 

 

Wykład Urszuli Marcinkowskiej "Wielkie problemy geriatryczne"

 

 

Spotkanie z grami karcianymi i planszowymi

 

 

Wykład Szymona Kliszewskiego "Bata-Ota-Otmęt. Fabryka, która zmieniła wieś w miasto" 

 

Jesienny spacer

 

Wyjazd seniorów do miejscowości Lipová-lázně w Czechach  

 

Wycieczka rowerowa

 

MIESIĄC SENIORA - Tydzień 3.png

MIESIĄC SENIORA - Tydzień 4.png