Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 r. w Krapkowickim Domu Kultury uroczyście obchodzono narodowe święto edukacji - Dzień Edukacji Narodowej.  Na zaproszenie burmistrza Krapkowic w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej w Krapkowicach, kierownicy jednostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na terenie gminy Krapkowice oraz  przedstawiciele nauczycielskich organizacji związkowych.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura złożył wszystkim nauczycielom życzenia zadowolenia i radości z pracy zawodowej, zapału w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz satysfakcji, jaką może dać rozwijanie pasji i zainteresowań u dzieci i młodzieży. Burmistrz wręczył dyrektorom i nauczycielom listy gratulacyjne i nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Burmistrz podziękował przedstawicielom nauczycielskich związków zawodowych działających na rzecz rozwoju placówek oświatowych gminy za dobrą współpracę.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na wniosek Burmistrza Krapkowic, nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

- Narcyza Chromińska - dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach – złoty medal za długoletnia służbę na rzecz Państwa;

 - Krystyna Nowak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach – srebrny medal za długoletnią służbę na rzecz Państwa;

- Mariusz Znamiec, dyrektor Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach – za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej szczególnie wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali również nauczyciele i pracownicy szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie.

Uroczystą galę uświetnił koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Wiencka.

 

1.jpeg