Gmina Krapkowice przygotowana do dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z zaleceniami administracji centralnej, samorządy lokalne zostały włączone do działań prewencyjnych, przygotowujących do dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.

Na dziś nie ma zagrożenia radiacyjnego, a sytuacja jest monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Procedura wydawania tabletek mieszkańcom zostanie uruchomiona wyłącznie w chwili wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po decyzji stosownych organów administracji państwowej. Do tego czasu punkty dystrybucji są nieczynne.

Więcej informacji dotyczących sposobu wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Krapkowice oraz zasad ich użycia znajduje się w poniższych załącznikach.

PDFDawkowanie tabletek jodowych.pdf (141,61KB)

PDFUlotka dołączona do opakowania. Jodek potasu 65mg.pdf (220,29KB)

PDFBroszura informacyjna.pdf (2,06MB)

PDFZESTAWIENIE I LOKALIZACJA PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH DLA LUDNOŚCI NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE.pdf (160,79KB)