Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Aktywność seniorów oraz miejsce spotkań dla najbardziej doświadczonych mieszkańców naszej gminy. Te tematy zdominowały trzecie posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się 14 września w filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mickiewicza. Podczas spotkania członkowie Rady przedstawili także burmistrzowi Andrzejowi Kasiurze zebrane w trakcie dyżurów tematy, które częściowo przekazane zostaną radnym na posiedzeniach komisji. Mówiono także o zbliżającym się Miesiącu Seniora. Aby październikowy program odpowiadał na oczekiwania seniorów, w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli poszczególnych organizacji zrzeszających, jak sami o sobie mówią „wcześniej urodzonych”.

GRS.jpeg