6,5 mln zł inwestycji w oświatę

           W 2022 r. pomimo obaw dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania obiektów oświatowych, w okresie wakacyjnym przeprowadzono prace remontowe oraz realizowano rozpoczęte inwestycje, polegające na termomodernizacji obiektów i doprowadzeniu przyłączy gazu do budynków szkolnych i przedszkolnych. Informowaliśmy już o pracach w ZSP nr 4 w Krapkowicach oraz ZSP w Kórnicy, gdzie budynki zostały poddane termomodernizacji i przeszły gruntowne remonty. Jednak na tym nie kończą się inwestycje w oświatowych placówkach  gminy Krapkowice.

 

            W trzech z nich w czasie wakacji dokończono prace, polegające na wymianie źródeł ogrzewania oraz wykonaniu przyłączy gazu do budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach oraz Przedszkola Publicznego w Żywocicach. W ramach inwestycji dokonano wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe i poprowadzono w budynkach wewnętrzną instalację gazową. Prace inwestycyjne zostały zakończone w sierpniu 2022 r. Wartość prac inwestycyjnych wyniosła:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim – 106 935,00 zł,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach – 183 146,00 zł,
  3. Przedszkole Publiczne w Żywocicach – 93 270,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Krapkowice pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w następującej wysokości:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim – 34 590,00 zł,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach – 68 873,00 zł,
  3. Przedszkole Publiczne w Żywocicach – 33 783,00 zł.

            Jednocześnie w obiektach oświatowych prowadzono remonty bieżące w celu poprawy warunków pracy i nauki. W Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach wymieniono parkiet w sali gimnastycznej oraz przeprowadzono generalny remont pomieszczeń kuchennych, polegający na wyłożeniu ścian i podłóg nowymi płytkami ceramicznymi oraz doposażeniu kuchni w nowe urządzenia do przygotowania posiłków. Koszt wymiany parkietu na sali gimnastycznej wyniósł 142 000,00 zł, natomiast remont kuchni 16 000,00 zł.

 

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach zostały wyremontowane schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Szkolnej powstała również nowa sala sensoryczna, do której zakupiono oryginalne konstrukcje i zabawki zaprojektowane tak, aby rozwijać zmysły i prawidłową integrację sensoryczną u dzieci. Wartość prac to ok. 130 000,00 zł.

 

            W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach wycyklinowano parkiet w sali zabaw dzieci, natomiast w Oddziale Zamiejscowym w Steblowie zmodernizowano klatkę schodową i wyremontowano łazienkę. Wartość robót remontowych wyniosła ok. 61 200,00 zł.

            W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach wykonano remont dwóch łazienek dla dzieci. Ściany i podłogę wyłożono nowymi płytkami ceramicznymi, wymieniono rury wodno-kanalizacyjne i armaturę sanitarną. Koszt wynosi ok. 63 000,00 zł.

 

Zmodernizowano również kuchnie w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach oraz w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Ściany i podłogi wyłożono płytkami, sufity pomalowano. Pomieszczenia kuchenne wyposażono w nowe urządzenia i naczynia do przygotowywania posiłków. Wartość prac w Przedszkolu Nr 8 w Krapkowicach wyniosła 120 000,00 zł, w Przedszkolu w Żywocicach 22 780,00 zł.

 

            Całość inwestycji w budynki oraz wyposażenie oświatowe w 2022 r. wyniosło ponad 6 mln zł. Jest to rekordowa w ostatnich latach kwota jaką wsparliśmy rozwój naszych szkół i przedszkoli w gminie Krapkowice.

            - Cieszę się, że tak wiele udało się zrobić w tym roku. Część budynków wymagała remontów już od jakiegoś czasu, część nadal jest na liście przyszłych inwestycji, które również mamy zamiar przeprowadzić. Poza remontami, w szkoły pojawia się nowy sprzęt dydaktyczny taki jak nowoczesne tablice, czy np. wyposażenie sali sensorycznej w PSP nr 1. To również duże wsparcie dla nauczycieli. Nasze szkoły i przedszkola stają się coraz bardziej nowoczesne, a to z pewnością wpływa na rozwój młodzieży - komentuje Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, który na bieżąco obserwował prace remontowe w placówkach.