Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Dziś na krapkowickim Rynku Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura wręczyła tablice informacyjne potwierdzające zakończenie prac, na które sołectwa naszej gminy pozyskały dofinansowanie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Marek Matysek, sołtys Rogowa Opolskiego, Damian Górski, członek rady sołeckiej w Steblowie oraz Andrzej Szostak sołtys Borku mieli okazję osobiście podziękować za wsparcie jakie ich sołectwom udało się otrzymać.

W ramach tego dofinansowania w 2022 roku do gminy Krapkowice trafiło 15 tysięcy złotych wsparcia, tj. po 5 tysięcy złotych dla każdego z trzech sołectw. Sołectwo Borek otrzymało dofinansowanie na  „Doposażenie placu rekreacyjnego w zestaw zabawowy”, Rogów Opolski na „Zakup szafy do sali wiejskiej”, a Steblów na „Wyposażenie sołectwa w zestawy biesiadne”.

Wartość zadań to 28 tysięcy złotych, 13 tysięcy złotych stanowi wkład własny gminy Krapkowice, a 15 tysięcy złotych to wsparcie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
W ciągu trzech lat, 11 sołectw gminy Krapkowice w ramach MIS zrealizowało zadania na łączną kwotę prawie 138 tys. zł, w tym 55 tys. zł stanowiło otrzymane dofinansowanie.

Transza w 2022 roku była ostatnią z cyklu pomocy finansowej dotyczącej realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, która trwała 3 lata (2020-2022), z podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego roku. Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Z dotacji przewidzianych w 3 letnim okresie, każde z sołectw województwa opolskiego mogło skorzystać tylko raz.