Forum Opolskiego Biznesu

Zapraszamy do lektury Forum Opolskiego Biznesu, miesięcznika przedsiębiorców województwa opolskiego zrzeszonych w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Gazeta publikowana jest na https://oig.opole.pl/media/forum-opolskiego-biznesu/. Dodatkowo trzy razy w roku wydawana jest w wersji papierowej z okazji gali Laurów Umiejętności i Kompetencji, gali Opolskiej Nagrody Jakości oraz w wersji świątecznej.

Autorzy artykułów piszą o najważniejszych dla przedsiębiorców sprawach prawnych. Na podstawie opracowań eksperckich Krajowej Izby Gospdodarczej przedstawiają zestawienia miesięczne i roczne omawiające sytuację gospodarczą w województwie opolskim również na tle kraju. 

Forum Opolskiego Biznesu.png

Kategorie strony: Biznes