• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją masowego śnięcia ryb w rzece Odrze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i/lub wody czystej.

Jednocześnie przypomina, że poprzez:

- wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

W związku z powyższym bezwzględnie należy powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, wody z rzeki Odry i jej dopływów.

Niniejszy zakaz obowiązuje do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb w rzece Odrze.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą wymagania wody pitnej i czystej wody.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).