PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Zapraszamy dzieci i młodzież  z Ukrainy, które przybyły na teren Polski po 24 lutego 2022 r. na półkolonie.

Termin półkolonii: od 18.08.2022 roku do 24.08.2022 roku

Miejsce półkolonii:  Hotel i Restauracja Zamkowy Młyn, ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice

Wiek uczestników kolonii: od 7 do 18 lat

Rekrutacja na półkolonie:  

Zgłoszenie na półkolonie następuje poprzez wypełnienie karty kwalifikacyjnej, oświadczenia, powiadomienia o nadaniu numery PESEL (status UKR). – dokumenty dostępne w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, (II budynek, parter, pokój nr 13), w godzinach: 

wtorek 7:30÷15:30

środę 7:30÷12:00

piątek 7:30÷14:00

tel. 77 44 66 812 

Termin zgłoszenia: do 17.08.2022 roku do godz. 12.00.

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

hands-gd3bdb2931_1920.jpeg

Półkolonie organizowane są w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020