SIM - umowa na dokumentację podpisana

Prawie 100 mieszkań od 40 do 80 m2 w atrakcyjnej lokalizacji Otmętu. W ostatnich dniach w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach podpisano umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 3 Maja w Krapkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Chęć realizacji tego zadania zadeklarowało pięć firm. Najbardziej korzystna okazała się oferta lokalnego wykonawcy. Umowę w obecności burmistrza Andrzeja Kasiury podpisali: Prezes Zarządu SIM Krapkowice, Józef Piosek oraz wykonawca, Jerzy Wójcik.

1.jpeg

Dokumentacja wykonana zostanie w dwóch etapach. W pierwszym powstanie koncepcja wraz z propozycją podziału działki (do 20 września). Drugi etap realizowany będzie po zatwierdzonym podziale działki i potrwa do 120 dni, to oznacza, że na początku 2023 roku spółka powinna dysponować dokumentacją pozwalającą na budowę. Ta także realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym powstać ma budynek mieszkalny z około trzydziestoma mieszkaniami. Wartość inwestycji to ok. 12 milionów złotych. Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o złożeniu wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w kwocie ponad 1,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To pomoc bezzwrotna stanowiąca 10 procent wartości zadania.

Spółka SIM powołana została w grudniu ubiegłego roku przez gminę Krapkowice w celu budowy mieszkań pod wynajem. Gmina objęła udziały w spółce w kwocie 3 mln zł uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

3.jpeg

Mieszkania budowane przez SIM Krapkowice mają być dostępne dla osób młodych, których nie stać na kredyt hipoteczny albo tych, które nie chcą kupować od razu mieszkania na własność. Bo przypomnijmy, te obowiązuje długoterminowy wynajem, a wykupić można je po 15 latach.