W Kórnicy kończy się termomodernizacja budynku oświatowego

26 lipca 2022 burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura spotkał się z Ryszardem Reszczyńskim dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kórnicy w sprawie omówienia stanu realizacji inwestycji polegającej na termoizolacji budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepłej wody użytkowej oraz wymianie obecnego oświetlenia na energooszczędne. W spotkaniu wziął udział również sołtys Kórnicy Michał Hulin.

20220726_121000.jpeg

Inwestycja trwa od listopada 2021 r. Jej wartość to 2 693 540 zł. Na powyższe zadanie Gmina Krapkowice pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 w wysokości 1 200 000,00 zł.    Planuje się, że prace inwestycyjne zakończą się w sierpniu 2022 r.