• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprzątajmy po swoim psie

z26205148Q,Bernenski-pies-pasterski-.jpeg

Psie odchody pozostawione na chodnikach, trawnikach użyteczności publicznej to zmora praktycznie każdej miejscowości w Polsce. Każdy z nas zapewne doświadczył niemiłej sytuacji z tym związanej. Świadomość właścicieli czworonogów o konieczności sprzątania po swoim pupilu jest niestety niewielka. Sprzątanie to jednak stanowi obowiązek uregulowany przepisami prawa. Podstawowym aktem prawnym regulującym ten temat jest Kodeks Wykroczeń i art. 145, w którym ustawodawca przewiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Każda gmina posiada ponadto Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie gminy Krapkowice, a konkretnie w rozdziale 6 dotyczącym obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku widnieje zapis o tym, że osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Wspólne dbanie o przestrzeganie tego z pozoru prozaicznego obowiązku może przyczynić się do polepszenia estetyki naszego miasta.  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).