Kościół św. Mikołaja w Krapkowicach

W średniowieczu istniały tu kościół i parafia, o czym wspomina spis dziesięcin z 1330 roku. Obecna budowla kościelna powstała pod koniec XIV wieku - i mimo gruntownej przebudowy zachowała wiele elementów gotyckiej architektury. Należą do nich sklepienia żebrowe w prezbiterium, a także skarpy gotyckie na zewnątrz oraz rzeźbiarskie elementy w fasadzie, przedstawiające ludzkie twarze. Są to unikatowe w skali regionu przykłady średniowiecznej rzeźby architektonicznej.  W 1400 roku kościół powiększono o kaplicę różańcową, a w 1425 roku o kaplicę św. Anny. W latach 1534-1626 świątynia przeszła w ręce protestantów. Stało się tak na skutek wygaśnięcia linii książęcej Piastów, kiedy miasto zostało oddane w zastaw Margrafowi Georgowi von Jägerdorf, zagorzałemu zwolennikowi protestantyzmu. Od północy do kościoła przylega niewielka kruchta, od zachodu kwadratowa wieża z cylindryczną wieżyczką schodową. W prezbiterium oraz nawie głównej i północnej bocznej zachowało się kamienne sklepienie krzyżowo – żebrowe datowane na koniec XIV wieku. Wewnątrz można zobaczyć wiele cennych obrazów i przedmiotów sztuki sakralnej z XVIII wieku. W kościele znajdują się: kamienna chrzcielnica z I połowy XVI wieku, barokowo-klasycystyczna ambona, monstrancja z 1744 roku z dekoracją trybowaną, Trójcą Świętą i baldachimem w glorii z cechą miejską Głogówka. Zobaczyć można również płyty nagrobne Redernów, właścicieli Krapkowic w latach 1582-1765. Na uwagę zasługuje antepedium - dolna zasłona ołtarza bocznego, przekształcona z nagrobka Hansa von Redern z płaskorzeźbionymi herbami. Dwa fragmenty tego nagrobka - z aniołami trzymającymi tablice, umieszczone są w ścianie nawy południowej. W ścianę kaplicy różańcowej wmurowane zostały natomiast płyty nagrobne Anny Logau von Redern, Hansa von Redern i młodej niewiasty.