Rynek w Krapkowicach

lokacji Krapkowic, między rokiem 1280 a 1294 dokonał książę opolski Bolesław I. Wcześniej istniała tu osada handlowa i rybacka, a opodal wieś rolnicza Oracze (ul. Opolska), która z czasem stała się przedmieściem Krapkowic. U genezy powstania miasta leżała ochrona grodu, a później mostu na Odrze oraz przebiegających tędy szlaków handlowych, łączących Opole z Koźlem oraz Strzelce Opolskie z Głubczycami i dalej z Karniowem i Opawą. Na przebudowę miasta wpływ miały częste pożary. Po największym z nich, z 16 czerwca 1722 roku, w miejsce drewnianej zabudowy zaczęto wznosić budynki z kamienia i cegły. Pod koniec lat 30. XX wieku Krapkowice były nowoczesnym i dysponującym dużym potencjałem rozwoju ośrodkiem miejskim, liczącym aż 5568 mieszkańców. Znajdując się poza obszarem działań zbrojnych, uniknęły podczas II wojny światowej większych zniszczeń. Niestety, w latach 70. i 80. rozebrano lub przebudowano wiele wiekowych kamienic w Rynku i śródmieściu. Najważniejsze obiekty zabytkowe zachowały się jednak po dziś dzień i są chlubą miasta. Rynek, jako najważniejsze miejsce miasta został wyznaczony na planie prostokąta, z którego rogów odchodzą po dwie prostopadłe ulice. Rynek był miejscem, na którym odbywały się targi i kiermasze. Do 1722 roku na środku placu stał drewniany ratusz, jego wieże można zauważyć na rycinach przedstawiających Krapkowice z tamtych czasów. Budynki zlokalizowane wokół rynku należały najczęściej do najzamożniejszych mieszczan – kupców i handlarzy. W dalszej odległości od centrum swoje domostwa posiadali rzemieślnicy. Dziś najstarsza zachowana kamienica ma numer 4, a jej początek sięga XVII wieku.