Krapkowicki Zamek

Początkowe dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Istniał już w XIII wieku, przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich w roku 1275 przez księcia opolskiego Władysława.

W 1532 roku po śmierci Jana II Dobrego zamek otrzymał margrabia Jerzy Hohenzollern. W 1582 roku cesarz Rudolf II Habsburg sprzedał dobra krapkowickie (miasto i zamek) hrabiemu Janowi Joachimowi von Redern z Rozkochowa za 1600 talarów (tym samym Krapkowice przestały być miastem książęcym). Redernowie na miejscu starej, średniowiecznej budowli wznieśli nową okazałą rezydencję, zbudowaną na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Budowę zakończono w 1678 roku, upamiętniając tę datę na bramie zamkowej. Zamek posiadał wysoki parter i dwa piętra oraz zwierciadlaną letnią salę jadalną. Dziedziniec otaczały spacerowe, arkadowe krużganki, które prowadziły do winnicy. Obok zamku zbudowano oranżerię z oszklonymi ścianami, połączoną z cieplarnią, ogrodem i parkiem.

16 czerwca 1722 roku w wyniku gwałtownego pożaru spłonęło niemal całe miasto oraz zamek. Zniszczoną przez ogień rezydencję wkrótce odbudowano, ale obniżono o jedno piętro (w takim kształcie zachowała się do dziś). Wdowa po hrabim Henryku Adolfie von Redern, Renata sprzedała w roku 1765 cały majątek hrabiemu Karolowi Wilhelmowi von Haugwitz. Przez jakiś czas w komnatach zamkowych znajdowały się warsztaty tkackie. W 1806 roku w zamku utworzono szpital polowy dla oblegających Koźle Francuzów i Bawarczyków. W tym czasie zamek został zdewastowany, a jego wyposażenie całkowicie zniszczone. W latach 1834-1845 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła. Dopiero w 1888 roku hrabia Henryk Kurt von Haugwitz odbudował zamek i przeniósł do niego swą siedzibę. W okresie międzywojennym ponownie urządzono tu szkołę. W czasie II wojny światowej zamek został poważnie zniszczony i całkowicie pozbawiony dachu. Pozostał w rękach Haugwitzów do 1945 roku. Po wojnie budynek został odrestaurowany i od 1947 roku mieści się w nim szkoła. Dzisiaj swoją siedzibę ma tu Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich.