Mury miejskie i wieża bramy górnej

Wiadomo, że w Krapkowicach od XIV wieku do 1829 roku istniały mury miejskie z czterema bramami. Pierwsze wzmianki na temat budowy murów miejskich pochodzą z 1384 i 1418 roku. Mury wzniesione z kamienia łamanego były wielokrotnie przekształcane i odnawiane. Na początku XIX wieku zburzono Bramę Odrzańską. W latach 1840-1860 nastąpiła niwelacja fosy miejskiej i rozbiórka kolejnych dwóch bram: Kozielskiej i Opolskiej. Około 1895 roku wyburzono znaczną część murów. Z obwarowań do czasów współczesnych zachowały się: XIV-wieczna wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych na ulicy Basztowej, fragmenty murów w północno-wschodnim narożniku miasta oraz obniżony ciąg murów w części południowo-zachodniej.

Najbardziej atrakcyjnym elementem tych zabudowań jest wieża Bramy Górnej, czyli krapkowicka Baszta. Jest to zarazem symbol miasta. To właśnie z tego miejsca, codzienne w samo południe rozbrzmiewa hejnał Krapkowic. Wieża Bramy Górnej zbudowana w II połowie XIV wieku, przebudowana została ok. 1580 r. Baszta wykonana jest z kamienia łamanego w stylu gotycko - renesansowym. Jest to budowla prostokątna, trójkondygnacyjna w przyziemiu sklepiona kolebkowo. Nad gzymsem koronującym umieszczono attykę z fryzem arkadowym oraz grzebieniem złożonym ze sterczyn i szczycików. We wnękach fryzu znajdują się strzelnice kluczowe. Obecnie Baszta jest otwarta dla zwiedzających.

W jej wnętrzu znajduje się galeria sztuki oraz stała wystawa na temat historii Krapkowic.