Prezydent RP Bronisław Komorowski dziękuje Gminie Krapkowice za politykę prorodzinną

      Program pod nazwą „Krapkowicka Rodzina Wielodzietna” jest elementem polityki prorodzinnej realizowany przez Gminę Krapkowice. W ramach programu wydawana jest „Krapkowicka Karta Rodziny”, o którą mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice bez względu na kryterium dochodowe.     
Podstawowym kryterium jest posiadanie trojga lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole lub studiuje, to do 26 roku życia. Dzięki programowi można uzyskać zniżki, które oferują partnerzy projektu w postaci lokalnych przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Lista partnerów jest dostępna i stale aktualizowana na stronie www.krapkowice.pl w zakładce polecane / karta rodziny.
      Zaangażowanie Gminy Krapkowice w politykę prorodzinną docenił Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką przesyłając na ręce Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury specjalne podziękowanie. W jego treści dziękuje m.in.za troskę o dobro rodzin wielodzietnych oraz za budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce.

www.jpeg