Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Krapkowicích byl založen v roce 1824 za hranicemi města, na okraji, u řeky Odry. Rozrůstající se krapkovická židovská obec systematicky rozšiřovala plochu hřbitova, který byl obehnán cihlovou zdí. Poslední známý pohřeb se uskutečnil 23. dubna 1925. Na ploše 0,29 ha se dochovalo 48 náhrobků z 19. století z pískovce a vápence. Na plochých náhrobcích se dochovaly ozdoby a nápisy v hebrejštině a němčině.