Zřícenina hradu Otmet

Hrad v Otmě byl pravděpodobně postaven již ve 12. století. V té době patřil rodině Szeligových. Od roku 1316 až do počátku 16. století byl Otmęt sídlem Strzelówů. Jednalo se o hornoslezský rod, v Polsku známý také pod názvem Strzałowie erbu Kotwicz. V roce 1514 koupil Otmęt Łukasz Buchta z Buchtitz erb Odrowąż. Buchtové pocházeli z okolí Strzelina v Dolním Slezsku. Kolem roku 1515 přestavěl nový majitel starý středověký hrad na renesanční šlechtické sídlo. Po smrti Łukasze Buchty v roce 1532 zdědil Otmęt jeho nejstarší syn Joachim, přezdívaný Bilicki. Otmęt zůstal v rukou Buchtů až do počátku 17. století. Judita von Czettritz, vdova po posledním Jiřím Buchtovi, se znovu provdala za Jana Moryce von Roedern z Krapkowic a v roce 1632 Otmęt prodala. Později Otmęt vlastnila řada slezských rodů - ve druhé polovině 17. století patřil téměř 50 let rodu Larischů, poté hrabatům von Pueckler, von Thun, Martini a dalším. V roce 1723 zakoupila otmętská farnost východní věž hradu, aby jej spojila s nedalekým kostelem. Od druhé poloviny 19. století byl hrad v Otmě již v troskách. Důvodem byly časté změny majitelů. V roce 1929 prodal poslední majitel Otmě hrabě von Sponnek své pozemky českému průmyslníkovi Tomáši Baťovi. Do dnešní doby se dochovaly pouze malé fragmenty obytných prostor, trosky jihovýchodní věže a obvodová zeď s půlkruhovou baštou v jihozápadním rohu. Nejstarší fragmenty hradeb pocházejí ze 16. století. Podle pověsti, která koluje v okolí, postavili rytířský hrad v Otmetu templáři a do hradu v Rogówě Opolském měl vést podzemní tunel.