Ogród Terapeutyczny w WTZ

28 maja w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się oficjalne otwarcie Ogrodu Terapeutycznego połączone z Dniem Opiekuna. Pomysłodawcą utworzenia Ogrodu była Joanna Jochymek (pracownik-terapeuta WTZ), która pozyskała środki finansowe z opolskiego oddziału PFRON w ramach Modułu IV Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz z Fundacji Górażdże "Aktywni w Regionie" w ramach działań "Ochrona i promocja zdrowia i bezpieczeństwa, działania związane z pandemią covid-19". Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Harald Brol, Sekretarz Krapkowic, Witold Rożałowski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Maria Fikus, przedstawiciel PFRON Opole, Mirosława Olkowicz-Brodzińska, członek Zarządu Fundacji Górażdże "Aktywni w Regionie", Maria Bartoszyńska, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Krapkowicach, Renata Śledzińska oraz Iwona Wysowska z MiGBP, a także rodzice, opiekunowie i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Ogród został oficjalnie otwarty przez przybyłych gości oraz przedstawiciela Rady Rodziców oraz uczestników WTZ poprzez przecięcie wstęgi i zasadzenie drzewa. Następnie wszyscy biesiadowali przy wspólnych stołach świętując Dzień Opiekuna w ramach Pikniku Rodzinnego.