• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowości wydawnicze w krapkowickich bibliotekach szkolnych i przedszkolnych

Po raz kolejny Gmina Krapkowice otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych i przedszkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w roku 2022 w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” - priorytet 3. 12 maja 2022 r. została podpisana umowa w tej sprawie pomiędzy Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a Gminą Krapkowice reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę. Całkowita kwota zadania to 36 250 zł.

Dofinansowane placówki:

Placówka Przyznana kwota dofinansowania Całkowita kwota realizacji zadania (kol.1+2)
Przyznana kwota dotacji celowej (80%) Wkład własny organu prowadzącego (20%)
  1 2 3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach     12 000,00 zł 3 000,00 zł 15 000,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 1
w Krapkowicach
3 000,00 zł 750,00 zł 3 750,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 2
w Krapkowicach
3 000,00 zł 750,00 zł 3 750,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6
w Krapkowicach
3 000,00 zł 750,00 zł 3 750,00 zł

Przedszkole Publiczne Nr 8

w Krapkowicach

3 000,00 zł 750,00 zł 3 750,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 4
w Krapkowicach
2 500,00 zł 625,00 zł 3 125,00 zł
Przedszkole Publiczne
w Kórnicy
2 500,00 zł 625,00 zł 3 125,00 zł
razem: 29 000,00 zł 7 250,00 zł 36 250,00 zł

 

Czytelnictwo (6).jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).