Wzajemny szacunek podczas parkowania

IMG_0975-1.jpeg

Wzajemny szacunek kierowców wobec siebie to jedna z ważniejszych zasad funkcjonujących w kodeksie uczestnictwa w ruchu na drogach. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają. Dotyczy to zarówno zachowania kierowców podczas samej jazdy ale także bardzo często poprzez celowe niewłaściwe parkowanie pojazdów. Zatrzymywanie się na przejściach dla pieszych, cudzych miejscach postojowych czy też blokowanie bram wjazdowych są tego najlepszym przykładem. Strażnicy miejscy podczas swojej pracy otrzymują wiele tego typu zgłoszeń. Nie wszystkie są jednak oczywiste. Na ul. Pocztowej podczas jednej z interwencji na podstawie zgłoszenia uznano, że doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego poprzez niestosowanie się do znaku drogowego ,,zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem użytkowników garaży". W toku czynności wyjaśniających stwierdzono jednak, że kierowca był najemcą garażu i mógł parkować w tym miejscu. Sytuacja ta jednak jest odosobnionym przypadkiem. W większości dochodzi do naruszenia przepisów za co grożą mandaty karne.  Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego nawet tych pozornie błahych dotyczących parkowania, a mogących ułatwić każdemu z nas codzienne funkcjonowanie.