• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana cen za opróżnianie zbiorników bezopdpływowych, ceny za odbiór odpadów bez zmian

W dniu 11 maja br. weszła w życie uchwała Nr  XXXVII/448/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z w/w uchwałą obowiązujące górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynoszą:

  • 30,00 zł za 1m³ do 10 km,
  • 37,00 zł za 1m³ powyżej 10 km.

 Do cen należy doliczyć podatek VAT.

 

Jednocześnie przypominamy, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie uległy zmianom, a ich górne stawki kształtują się następująco:

  • w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie:

            niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynoszą:
                1) 29,10 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka  o pojemności 120 l,

    2) 43,30 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l,

    3) 146,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l.

tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, a także papieru i szkła wynoszą:

          1) 16,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120 l,

          2) 18,50 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l,

          3) 29,50 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l,

          4) 59,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l.

             bioodpadów wynoszą:

         1) 16,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120 l,

         2) 29,10 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 l,

         3) 43,30 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l,

         4) 146,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l.

  • w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat wynoszą:

        1) 58,20 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka o pojemności 120 l,

        2) 86,60 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l,

        3) 292,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 l.

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).