Spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców

W Dąbrówce Górnej 26 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców realizowane ramach projektu pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019. Pl., finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie miało miejsce w Sali Wiejskiej w Dąbrówce Górnej. Mieszkańcom przedstawiono informacje dot. zanieczyszczenia powietrza, smogu oraz niskiej emisji. Omówiono także konieczność złożenia Deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zainteresowanym mieszkańcom udzielono pomocy wypełnianiu druku deklaracji.