Powierzenia stanowisk dyrektorów w gminie Krapkowice

5 maja 2022 roku burmistrz Krapkowic dokonał uroczystego wręczenia nowych powierzeń dyrektorom placówek oświatowych gminy Krapkowice na kolejne lata szkolne. Od 1 września 2022 roku dyrektorem Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach będzie Krystyna Chudala, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rogowie Opolskim będzie Leszek Felsztyński, funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola w Żywocicach obejmie Barbara Szczerska. W imieniu Barbary Szczerskiej powierzenie odebrała Joanna Kucharska, obecnie zastępująca dyrektora przedszkola. 

Dyrektorom placówek oświatowych obejmującym stanowiska w nowej kadencji burmistrz Krapkowic złożył serdeczne gratulacje z okazji wygrania konkursu i kontynuacji pełnienia obowiązków dyrektora oraz przekazał życzenia wszelkiej pomyślności, zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także pomyślnych wyników pracy na zajmowanym stanowisku.