• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obowiązki właścicieli nieruchomości

1.jpeg

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości konkretne obowiązki, za których nieprzestrzeganie grozą mandaty karne lub skierowanie wniosku o ukaranie. Większość mieszkańców przykładnie stosuje się do przepisów ustawy oraz aktu prawa miejscowego czyli Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w gminie Krapkowice. Zdarzają się niestety przypadki łamania, czasami notorycznego przepisów prawa. Podstawowymi obowiązkami, które powinien znać każdy właściciel nieruchomości są:

1. Wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie.

2. Przyłączenie tych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych.

3. Zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Krapkowice.

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przylegającą bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

5. Realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Krapkowice.

W akcie prawa miejscowego jakim jest Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Krapkowice właściciel gospodarstwa domowego znajdzie informacje między innymi na temat prawidłowej segregacji odpadów, obowiązków i wymagań wobec osób utrzymujących na posesji zwierzęta, a także obszarów obowiązkowej deratyzacji.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach coraz częściej interweniują w sprawach nieprzestrzegania obowiązków, które jeśli są respektowane sprawiają, że teren wokół naszych posesji jest czysty i estetyczny. 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).