Interwencje dotyczące zwierząt

owczarek-niemiecki-krotkowlosy-1200x675.jpeg

Interwencje dotyczące zwierząt stanowią duży odsetek czynności podejmowanych przez strażników miejskich na terenie gminy Krapkowice. Otrzymywane zgłoszenia dotyczą zarówno zwierząt domowych, jak i dzikich. Funkcjonariusze interweniują w momencie niezachowania zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia co stanowi wykroczenie z art. 77 par. 1 Kodeksu Wykroczeń. Działania podejmowane są także wobec rannych zwierząt oraz tych już niestety martwych, których obecność na jezdniach dróg może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Sprawdzane są warunki bytowe zwierząt. Straż Miejska w Krapkowicach w zakresie czynności związanych z zwierzętami współpracuję z weterynarzami oraz ornitologami. Sprawna współpraca pomiędzy służbami miała miejsce w zeszłym tygodniu gdzie ranny jelonek przebywający na prywatnej posesji w miejscowości Gwoździce został zabrany do lecznicy. Ważnym elementem działań związanych ze zwierzętami na terenie gminy Krapkowice jest przepływ informacji na linii mieszkańcy- strażnicy. Element ten do tej pory funkcjonował prawidłowo i koniecznym jest jest jego utrzymanie dla dobra zwierząt.