• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

XXXVII  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 21 kwietnia  2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie  XXXVII  Sesji  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym tj. od 24.02.2022 r. 

  3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13  porządku  obrad.

  4. Sprawozdanie z rocznej działalności Krapkowickiej Pływalni DELFIN,WTZ,OPS,ŚDS oraz sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.

  5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

  6.  Informacja nt. udzielonych zamówień  publicznych w 2021 roku i w I kw. 2022 r.

  7. Sprawozdanie na temat Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.

  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.

10. Sprawozdanie z realizacji rocznego  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania Gminy Krapkowice.  

11. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowa Wsi. Plan na 2022 rok.  Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.

12. Podjęcie uchwał:

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Krapkowice (projekt uchwały  z 31.03.2022 r.);

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/414/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2022r.w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (projekt  uchwały z 25.03.2022 r.);

c) Projekt uchwały nr 3   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  udziału w nieruchomości  na rzecz jej współwłaściciela   (projekt  uchwały z 14.02.2022 r.);

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu                                                    
nieograniczonego nieruchomości niezabudowane (projekt uchwały z 24.02.2022 r.);

e) Projekt uchwały nr 5   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 22.02.2022 r.);

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz innego współwłaściciela (projekt uchwała z 10.03.2022r.);

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowic  (projekt uchwały z 18.03.2022 r.);

h) Projekt uchwały nr 8  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z  22.03.2022 r.);

i) Projekt uchwały nr 9   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom  (projekt uchwały z  29.03.2022 r.);

j) Projekt uchwały nr 10  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (projekt uchwały z 30.03.2022 r.);

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt  uchwały z 31.03.2022 r.);

l) Projekt uchwały nr 12  w sprawie zmiany wpf  (projekt uchwały z 31.03.2022 r.);

m) Projekt uchwały nr 13  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 31.03.2022r.).

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz
       w okresie międzysesyjnym.

14. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania, informacje.

15. Zakończenie XXXVII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 11.04.2022 r. godz. 1400- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Informacja o działalności sportowej w 2021 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2021 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2021 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2021roku );

2) 12.04.2022r. godz.14oo- w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja nt. dotacji celowych przyznanych w 2021 roku, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach);

3) 13.04.2022 r.godz.14oo -  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2021 rok; Informacja nt. dotacji celowych o przyznanych w 2021 roku).

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).