Wyrzucanie śmieci

z23209190AMP,Smieci-.jpeg

Niezmiennie od lat zmorą polskich miast i miasteczek jest zaśmiecanie terenów użytku publicznego przez mieszkańców. Pomimo prawnych możliwości oddania każdych odpadów odbiorcy upoważnionego do ich odbioru, ludzie wybierają dosyć często drogę na skróty pozbywając się nielegalnie śmieci. Problem wyrzucania odpadów dotyczy także Krapkowic. Problem ten nasilił się w ostatnim czasie. Podrzucone odpady zlokalizowano na ul. Ks. Duszy, Meblarskiej, Staszica, Szkolnej. Czyn taki jest wykroczeniem za który strażnik miejski może nałożyć mandat karny nawet do 500 zł, a w skrajnych przypadkach skierować wniosek o ukaranie do sądu. Aktami prawnymi, które regulują ,,zaśmiecanie" są Kodeks Wykroczeń oraz ustawy o odpadach i utrzymania czystości i porządku w gminach. Apelujemy i przestrzegamy przed tego typu czynem, który zaburza estetykę miasta i naraża na koszty uprzątnięcia terenu gminę Krapkowice.