• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła z dofinansowaniem unijnym

logo UE 5.5.png

 

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, ogłaszam dodatkowy nabór wniosków dla Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj.:

 1. kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej;
 2. kondensacyjny kocioł gazowy;
 3. kocioł na biomasę;
 4. kocioł elektryczny wspomagany instalacją fotowoltaiczną;
 5. kocioł elektryczny;
 6. pompę ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną;
 7. pompę ciepła.

Termin składania wniosków: od dnia 18 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2022.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, położonych
w granicach administracyjnych Gminy Krapkowice.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój 15) lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 570/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 lutego 2021 roku sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” dofinansowanego ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Krapkowice. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w terminie określonym w umowie dotacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice - tel. 77 44 66 805.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w Uchwale nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 

PDFUchwała Nr XVIII-225-2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020 r..pdf

Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania określone są w Zarządzeniu nr 570/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 lutego 2021 r.

PDFZarządzenie nr 570-2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 17.02.2021 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów.pdf

Pliki do pobrania:

 1. PDFZałącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji 2021.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy o dofinansowanie 2021.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji 2021.pdf
 4. PDFZałącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego zadania 2021.pdf

Dodatkowe załączniki:

PDFOświadczenie beneficjenta o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
PDFOświadczenie współwłaściciela nieruchomości.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).