Program Life

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie edukacyjno-informacyjne w ramach projektu pn.: 
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”,
LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019. Pl

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2022 r. o godzinie 15:30 w Sali Sportowej w Żywocicach.

                                                                   

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Ponadto przekazane zostaną informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zainteresowanym mieszkańcom zostanie udzielona pomoc przy wypełnieniu Deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Wśród uczestników rozlosowane zostaną także czujniki czadu.

Bez tytułu.png