XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

XXXVI  NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

                               w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 1500

w trybie zdalnym

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2.  Podjęcie uchwał :

 1)  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok;

 2)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

3.  Zakończenie  XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 

Przed Sesją Rady Miejskiej w Krapkowicach,  16 marca 2022r., o godz.14-tej, w trybie zdalnym odbędzie się Posiedzenie Komisji Połączonych.