Spotkanie w ramach Programu Czyste Powietrze

Burmistrz Krapkowic zaprasza mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 marca 2022 r. o godzinie 17.00 w Sali Wiejskiej w Gwoździcach przy ul. Opolskiej 41.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.jpeg