Ochrona zdrowia zwierząt

z26205148Q,Bernenski-pies-pasterski-.jpeg

Każdy właściciel psa jest zobowiązany do corocznego  szczepienia ochronnego przeciw wściekliźnie. Obowiązek ten uregulowany jest w ustawie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku właścicielowi czworonoga grozi mandat karny. W artykule 85 ust. 1 a ustawy widnieje zapis ,,Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciw wściekliźnie- od tego obowiązku podlega karze grzywny". Posiadacze psów są obowiązani  do szczepienia zwierzęcia w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Bardzo często o tym fakcie opiekunowie psów zapominają. Apelujemy zatem o przestrzeganie tego bardzo istotnego z punktu widzenia zdrowia przepisu prawa.