Ulice zamiast przysiółków

Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach na sesji 24 lutego podjęli uchwały w sprawie nadania nazw ulic przysiółkom Ligota, Wesoła i Jarczowice. Zmiany te wynikają z prac prowadzonych przez Departament Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad ujednoliceniem danych w adresach zgromadzonych w różnych rejestrach oraz z nowelizacji przepisów w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Zmiany, jakie nastąpią, przy zachowaniu dotychczasowych numerów budynków

Ligota - ul. Ligota w Żywocicach, Jarczowice - ul. Jarczowice w Ściborowicach, Wesoła - ul. Wesoła w Ściborowicach.png

Od wielu lat mieszkańcy sygnalizują problemy związane z adresami budynków położonych w tych miejscowościach. Rozwiązanie tego problemu nie jest sprawą łatwą, gdyż konsekwencje ujednolicenia statutu miejscowości w różnych systemach informatycznych i instytucjach powodują konieczność zmiany adresu (meldunku) mieszkańców.

Do czasu kiedy wszystkie systemy ewidencjonowania mieszkańców prowadzone były w formie papierowej, taki stan nie powodował większych problemów. Po ich zinformatyzowaniu zaczęły pojawiać się spore trudności, np. przy składaniu corocznego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego i wpisaniu w nim adresu Ligota, Urząd Skarbowy wzywał do wyjaśnień, ponieważ w jego systemach widniała tylko nazwa miejscowości Żywocice bez Ligoty. Również dostawa zamówionych paczek przez kurierów stwarzała spore problemy.