• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. ewidencji gruntów i budynków

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, iż na terenie gminy Krapkowice w latach 2018-2020 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem faktycznym. W zależności więc od zmian, jakie miały miejsce na danym terenie, przeprowadzenie aktualizacji tej ewidencji może skutkować np. ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, zmianą powierzchni działek, jak również zmianą dotychczasowej klasyfikacji gruntów. To w konsekwencji najczęściej może wiązać się ze zmianą wysokości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Informujemy, że Burmistrz Krapkowic nie jest stroną przeprowadzonej modernizacji i nie ma wpływu na dokonane zmiany. Tym niemniej dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez Starostwo Powiatowe, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa.

I tu kolejna ważna informacja. Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków powodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, posiadających grunty na terenie gminy Krapkowice – obręb Steblów, Pietna, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Ściborowice, Żużela, Żywocice, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, Gwoździce.

Informacji w sprawach zmian klasyfikacji gruntów udziela:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 774074375, 774074369, 774074354, 774074369.

 

Informacji w sprawie złożenia druków informacji podatkowych udziela:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych tel. 774466815, 774466845.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).