• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dziś ostatni dzień głosowania

Do 28 lutego osoby mieszkające w Gminie Krapkowice, które ukończyły 60 rok życia mogą zgłaszać swoich kandydatów do Gminnej Rady Seniorów. Zachęcamy do zapoznania się z jej statutem.

Gminna Rada Seniorów to przedstawiciele osób starszych w naszej gminie, a zadaniem rady będzie działanie na ich rzecz. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywy, a szczególnie będzie działać w zakresie:

 • zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów;
 • wspierania aktywności ludzi starszych;
 • profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia seniorów;
 • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania autorytetu seniorów;
 • rozwoju form edukacji, rekreacji i kultury dla seniorów;
 • podnoszenia poczucia bezpieczeństwa seniorów.

Dodatkowe zadania przewidziane w statucie rady to:

 • opiniowanie na wniosek Burmistrza projektów aktów wydawanych przez organy Gminy dotyczących osób starszych;
 • formułowanie wniosków w sprawach dotyczących osób starszych;
 • inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
 • monitorowanie potrzeb osób starszych;
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych;
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych;
 • informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska osób starszych.

 

 

STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFZałącznik nr 1 Karta Zgłoszeniowa Kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach dla podmiotów działających na rzecz osób starszych.pdf

PDFZałącznik nr 2 Karta Zgłoszeniowa Kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach dla osób starszych, posiadających poparcie, co najmniej 20 osób.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Obwieszczenia - Oświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów o wyrażenie zgody na kandydowanie.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 826 Kalendarz wyborczy do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2022- 2023.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 826 Informacja o uprawnionych do zgłaszania kandydatów, liczby zgłaszanych.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza.pdf

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).