Opłata za gospodarownie odpadami w 2022 roku

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku nie ulega zmianie i wynosi: 

  • 28,00 zł miesięcznie od osoby,
  • 16,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej nieruchomości, stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny.

natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach:

  • 26,00 zł miesięcznie od osoby,
  • 14,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Przypominamy, że do dnia 15 lutego br. należy zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za styczeń br.

Wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.