Sprzątajmy po czworonogach

Posiadanie pupila przynosi wiele radości i satysfakcji, ale również obowiązków. Zobowiązuje właściciela do przestrzegania prawa oraz dbania o środowisko. Niestety, dla części właścicieli sprzątanie po psie jest gorszące, wstydliwe i dziwaczne. Powinno być wręcz przeciwnie, bo co złego jest w sprzątaniu po zwierzaku, za którego jesteśmy odpowiedzialni?


beagle-gd41d4df24_1920.jpeg


Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw dobrego wychowania i kultury osobistej. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Każdy, kto zlekceważy ten obowiązek, może zostać ukarany mandatem. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

Nie wstydź się być kulturalnym i świadomym przewodnikiem psa. Jeżeli wychodzisz na spacer z czworonogiem, weź ze sobą woreczek i użyj go.

dog-ga6f1a84cf_1920.jpeg


Jeżeli nie masz ze sobą woreczka, podejdź do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (budynek nr 2 - Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) by takie woreczki otrzymać.

Edukuj też innych. Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, kiedy właściciel nie sprząta po swoim pupilu, kulturalnie i spokojnie uświadom go i zaproponuj woreczek. Być może w ten sposób okolica, w której mieszkasz będzie czystsza, zmniejszy się ryzyko zakażenia chorobami, nie tylko dla twojego psa, ale również dla ciebie i Twoich bliskich.