XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

w dniu 28 stycznia 2022 r (piątek) o godz. 1500

 w trybie zdalnym

 

z porządkiem obrad:

           

  1. Otwarcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
    i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok;
  2. Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  1. Zakończenie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją Rady Miejskiej tj. 28.01.2022 o godzinie 1400  odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Połączonych, na którym zostaną omówione tematy sesyjne.