Dodatek osłonowy - przyjmowanie wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że 4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz. 1), w związku z powyższym w godzinach pracy placówki przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Szczegóły oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie http://www.ops.krapkowice.pl/232/294/dodatek-oslonowy.html

5ff13255-a788-4df1-b61a-458acc4c42e1.png