Informacja dla podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zbierające odpady komunalne zobowiązane są do sporządzenia i złożenia burmistrzowi sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 w terminie do  dnia 31 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że liczba ludności na terenie Gminy Krapkowice na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła:

I. wg meldunków:

MIASTO - 14 779

SOŁECTWA (WIEŚ) - 6 126

II. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

MIASTO - 12 718

SOŁECTWA (WIEŚ) - 4 877

Przypominamy, że roczne sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).