Nabór wniosków 2022 na dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków  na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2021 roku na dotacje celowe wynosi 120.000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 03 stycznia 2022 r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 31 stycznia 2021 roku na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub  od 03 stycznia 2022r. w Biurze Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (budynek przy ul. 3 Maja 19, parter, pokój 19a).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój nr 15). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Do pobrania:

Regulamin udzielania dotacji: 
PDFuchwala-nr-xii-145-19-regulamin-dotacji-celowych.pdf (198,05KB)

1. DOCXWniosek o udzielenie dotacji 2022.docx (46,21KB)
    PDFWniosek o udzielenie dotacji 2022.pdf (228,43KB)

2. DOCXZgoda współwłaściciela nieruchomości 2022.docx (16,06KB)
    PDFZgoda współwłaściciela nieruchomości 2022.pdf (100,20KB)

3. DOCZgoda na przetwarzanie danych 2022.doc (34,00KB)
    PDFZgoda na przetwarzanie danych 2022.pdf (144,65KB)

4. DOCXKlauzula RODO.docx (19,46KB)
    PDFKlauzula RODO.pdf (133,55KB)

5. DOCUpoważnienie do złożenia wniosku 2022.doc (30,00KB)
    PDFUpoważnienie do złożenia wniosku 2022.pdf (109,13KB)