1 365,05 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice w roku 2021"

Dnia 30 listopada br. zakończono prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Krapkowice.
W roku 2021 na podstawie złożonych wniosków, zdemontowano azbest z przeszło 200m2 połaci dachu w ilości ok. 2,66 tony.
Na zadanie to gmina Krapkowice pozyskała dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  802,92 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 562,13 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 365,05 zł.