Rozwój monitoringu miejskiego

kamera.jpeg

W 2021 roku gmina Krapkowice zwiększyła znacząco ilość kamer wchodzących w skład monitoringu wizyjnego gminy. Zamontowano dodatkowo dziewięć kamer mających czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Kamery zostały zamontowane w newralgicznych miejscach miasta, w których dochodzi do licznych naruszeń przepisów prawa. Trzy nowe kamery zamontowano w Parku ,,Magnolia' na ul. Prudnickiej, dwie zawisły na placu zabaw przy ul. Staszica. Doposażono również Rynek oraz ul. Opolską. Nowy punkt powstał również na wylocie ul. Żeromskiego. W przyszłości gmina planuje kolejne inwestycje związane z rozbudową monitoringu. Rozwój monitoringu miejskiego ma poprawić w sposób znaczący bezpieczeństwo w mieście oraz usprawnić czynności podejmowane przez strażników miejskich oraz policjantów.