ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KRAPKOWICE PRZYZNANE 

Dziś podczas Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach zasłużonym wręczyli je Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla. Honorowe odznaki przyznawane są za postawę społeczną i działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Odznaczeni:

  • Pan Szczepan Bryś
  • Pan Adam Holinej
  • pośmiertnie Pan Józef Gut
  • Pan Jan Kląskała
  • Pani Elżbieta Kołtuńska
  • pośmiertnie Pan Werner Koppe
  • Pan Andrzej Krajka
  • Pan Karol Stach
  • Pan Jan Szefer
  • Pan Ireneusz Żyłka

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i dziękujemy za wkład w rozwój lokalnej społeczności.